Rules

Arrival 29 11- 2022
Departure 30 11- 2022

W trosce o zapewnienie Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu w naszym apartamencie bardzo prosimy o przestrzeganie poniższego regulaminu.

§1 

Apartament wynajmowany jest na doby. Jeśli gość nie określi czasu pobytu wynajmując apartament przyjmuje się, że został wynajęty na jedną dobę. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu, kończy o godzinie 11:00 dnia następnego. W apartamencie nie może przebywać większa liczba osób, niż zgłoszona w procesie rezerwacji.

§2

Życzenie przedłużenia pobytu poza wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin wynajmu apartamentu. Operator uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości dostępności apartamentów.

§3

Gość nie może przekazywać apartamentu innym osobom, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który Gość uiścił należną za pobyt opłatę. Osoby niezameldowane mogą przebywać w apartamencie od godz. 7:00 do godz. 22:00. Operator może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu Operatora lub gości, albo szkodę na osobie gości, pracowników Operatora lub innych osób przebywających w apartamencie, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie apartamentów.

§4

W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybszy kontakt z recepcją, co umożliwi niezwłoczną reakcję. Operator ma obowiązek zapewnić: • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa, • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu, • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich świadczonych usług, • wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie, • sprawny pod względem technicznym apartament; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Operator dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić apartament lub w inny sposób złagodzić niedogodności. Gość zobowiązany jest do zachowania apartamentu w stanie zastanym w momencie rozpoczęcia pobytu. Przestawianie mebli oraz sprzętów AGD/RTV, będących na wyposażeniu apartamentu jest niedozwolone. Operator zobowiązany jest zapewnić wymianę bielizny pościelowej i ręczników. Wymiana bielizny pościelowej i ręczników odbywa się na żądanie i jest dodatkowo płatna wykonywana pod nieobecność gościa, a w jego obecności jedynie na wyraźne żądanie.

§5

Na życzenie Gościa Operator świadczy nieodpłatnie następujące usługi: Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą, zamawianie transferów.

§6

Operator ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846 – 852 Kodeksu Cywilnego. Poszkodowany powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu, jednak nie później niż w chwili wyjazdu z apartamentu. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, za przedmioty wartościowe, w szczególności kosztowności i przedmioty mające wartość naukową lub artystyczną, które nie zostały oddane na przechowanie do depozytu.

§7

W apartamencie obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22:00 do godz. 6:00 dnia następnego. Zachowanie gości i osób korzystających z usług Operatora nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Operator może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę. Operator może obciążyć Gościa opłatą dodatkową w wysokości 4000 PLN (900 €) za złamanie ciszy nocnej. Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w apartamencie jest niedozwolone.

§8

Każdorazowo opuszczając apartament Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych apartamentu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w apartamentach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń elektrycznych, które nie stanowią wyposażenia apartamentu. Gość ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody.

§9

Przedmioty osobistego użytku pozostawione w apartamencie przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt. W przypadku braku takiej dyspozycji Operator przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc.

§10

W apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i innych substancji z zawartością tytoniu. Operator uprawniony jest obciążyć gości kosztami odświeżenia apartamentu (w tym kosztami malowania, wymiany dekoracji i innymi) w przypadku stwierdzenia naruszenia zakazu palenia.

§11

Operator nie akceptuje zwierząt.

§12

Gość odpowiedzialny jest za klucze do apartamentu, kartę wejściową (jeśli jest) oraz pilot do garażu (jeśli jest), a w razie zagubienia – zobowiązany jest do pokrycia kosztów.

USŁUGI DLA GOŚCI

Jeżeli będą Państwo potrzebować dodatkowej pomocy prosimy o kontakt bezpośredni bądź telefoniczny z recepcją pod numerem +48 12 312 53 63 w godzinach 9-21

Apteka

Patrz punkt “Lekarz/Apteka”

Banki

W pobliżu znajdują się oddziały kilku banków. Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 12 312 53 63 (9-21)

Bilety do teatru i kina

Nasza recepcja z przyjemnością pomoże Państwu w sprawach związanych z rezerwacją biletów. Prosimy o kontakt z recepcją .

Rzeczy znalezione

Jeśli szukają Państwo zagubionej rzeczy, prosimy o kontakt z recepcją.

Doba hotelowa / Wyjazd

Doba hotelowa kończy się o godzinie 11:00. W celu uzgodnienia możliwości późniejszego opuszczenia apartamentu, prosimy o kontakt telefoniczny pod numer +48 12 312 53 63 bezpośrednio z recepcją między 9 a 21

Faks

Jeżeli życzą sobie Państwo otrzymać faks, prosimy o kontakt z recepcja

Internet bezprzewodowy

Operator oferuje nieograniczonym dostęp do internetu bezprzewodowego. Hasło do Internetu znajdziesz w apartamencie.Ponieważ korzystamy również z internetu mobilnego Twoja prędkość internetu może być ograniczona

Karty kredytowe

Akceptujemy nastepujące karty kredytowe: American Express, Master Card, Diners Club, Maestro oraz Visa.

Kurier

Recepcja z przyjemnością pomoże Państwu w przypadku konieczności skorzystania z usług kurierskich. Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: +48 12 312 53 63 z recepcją.

Lekarz/Apteka

Jeśli potrzebna jest Państwu pomoc medyczna lub informacja o najbliższej aptece, prosimy o kontakt z recepcja.

Napięcie elektryczne

Wszystkie gniazdka w pokoju są zasilane napięciem 230V.

Niebezpieczeństwo

Operator podjął wszelkie starania, aby zapewnić Państwu wygodę i bezpieczeństwo. Prosimy zapoznać się z drogą ewakuacyjną w Państwa lokalizacji. W nagłym wypadku, innym niż ewakuacja, prosimy o kontakt z recepcja na numer +48 12 312 53 63

Apartamenty dla niepalących

Wszystkie apartamenty są dla osób niepalących

Procedury postępowania w przypadku pożaru

Drogi ewakuacyjne i klatki schodowe są wyraźnie oznaczone napisami WYJŚCIE EWAKUACYJNE. W razie zagrożenia Prosimy postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez system alarmowy. W przypadku ewakuacji należy opuścić apartament i skierować się w stronę najbliższego wyjścia ewakuacyjnego.

Przepisy bezpieczeństwa

Zgodnie z przepisami bezpieczeństwa, prosimy o nie używanie jakichkolwiek urządzeń elektrycznych, takich jak grzejniki czy grzałki elektryczne, które nie są na wyposażeniu apartamentu.

Rezerwacje

W celu zarezerwowania pobytu w naszym apartamencie, prosimy o kontakt prosimy z recepcja na numer +48 12 312 53 63 lub odwiedzić stronę internetową www.friendhouse.pl

Sprzątanie

Jeżeli życzą sobie Państwo, aby Wasz apartament został dodatkowo posprzątany, prosimy o kontakt z recepcja na numer +48 12 312 53 63 Usługa płatna zgodnie z cennikiem.

Taksówki / transport

Usługi taksówkowe dostępne są 24 godziny na dobę. Na życzenie dostępne są usługi taksówkarzy posługujących się także językiem angielskim. W celu zamówienia taksówki prosimy o kontakt z recepcja lub poprzez stronę www.friendhouse.pl

Telewizja

W Państwa apartamencie dostępne są kanały telewizji satelitarnej. W celu uzyskania pomocy prosimy o kontakt z recepcją.

Wycieczki i informacje o mieście

W celu uzyskania informacji o wycieczkach, zwiedzaniu zabytków, rozrywce, godzinach otwarcia obiektów itp. Prosimy o kontakt z recepcja lub zapraszamy na nasza stronę www.friendhouse.pl

Zmiana pościeli

Jeżeli życzą sobie Państwo wymienić pościel, prosimy o kontakt z recepcja na numer 12 312 53 63 Usługa płatna zgodnie z cennikiem

Zwierzęta

Nie są akceptowane.

BEZPIECZEŃSTO PRZECIWPOŻAROWE

Szanowni Państwo, W przypadku usłyszenia alarmu pożarowego lub komunikatu ewakuacyjnego należy natychmiast opuścić apartament upewniając się, że drzwi do niego zostały zamknięte. Po opuszczeniu apartamentu należy niezwłocznie skierować się do najbliższych, oznakowanych drzwi ewakuacyjnych, oznakowanych klatek ewakuacyjnych, a następnie zachowując spokój opuścić budynek. W przypadku szybkiego zadymienia drogi ewakuacyjnej, w sytuacji braku możliwości wycofania się do apartamentu lub innego bezpiecznego miejsca, należy poruszać się po tej drodze w pozycji pochylonej, starając się trzymać głowę jak najniżej podłogi, osłaniając jednocześnie wilgotną chustką usta. Ewakuując się, należy poruszać się wzdłuż ścian, aby nie stracić orientacji, co do kierunku ucieczki. Ewakuując się z budynku prosimy nie kierować się do wind, gdyż te w przypadku ogłoszenia alarmu pożarowego lub ewakuacji zjeżdżają na parter i pozostają tam do odwołania alarmu. W czasie ewakuacji nie należy wracać do apartamentu po pozostawione w nim rzeczy osobiste, gdyż toksyczne dymy i gazy pożarowe mogą zagrozić Państwa życiu i zdrowiu. Proszę zachować spokój postępując zgodnie z komunikatem ewakuacyjnym i/lub z poleceniami pracowników. UWAGA! Z chwilą zauważenia pożaru, dymu wydobywającego się z pomieszczenia lub wyczuwalnego zapachu spalenizny, natychmiast dostępnymi środkami należy powiadomić służby ratunkowe (tel: 112) lub recepcję, a w razie konieczności inne osoby przebywające w apartamentach na Państwa piętrze. Jeżeli z uwagi na swoją niesprawność lub stan zdrowia, będziecie mieli Państwo jakiekolwiek wątpliwości, co do tego jak zachować się po ogłoszeniu alarmu pożarowego lub komunikatu ewakuacyjnego, proszę niezwłocznie skontaktować się z Recepcją, dzwoniąc pod numer telefonu: +48 12 312 53 63

TABLE OF CONTENTS

I. GENERAL PROVISIONS

II. DEFINITIONS

III. TYPES OF SERVICES PROVIDED THROUGH THE WEBSITE 

IV. TECHNICAL CONDITIONS OF USE OF THE WEBSITE

V. GENERAL RULES FOR THE USE OF THE WEBSITE

VI. RESERVATION

VII. IMPLEMENTATION OF THE SERVICE

VIII. PAYMENTS

IX. WARRANTY AND COMPLAINT PROCEDURE

X. RIGHT OF WITHDRAWAL 

XI. LIABILITY

XII. ADDITIONAL SERVICES

XIII. COPYRIGHTS

XIV. FINAL PROVISIONS

I. GENERAL PROVISIONS

 1. Pursuant to the requirements of the Act on Rendering Electronic Services, FRIENDHOUSE APARTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Kraków (31-153), ul. Szlak 65 lok. 1007, registered in the National Court Register kept by the District Court in Krakow under KRS number 0000571528, REGON: 362246048, NIP: 6772391794; e-mail address: info@friendhouse.pl, telephone number: +48 12 312 53 63, hereinafter referred to as "Friendhouse" or "Service Provider", establishes these Regulations for the use of the Website via the website available on the Internet at www.friendhouse.pl (hereinafter referred to as "Regulations").
 2. These Regulations set out the rules and technical conditions for ordering Services via the friendhouse.co.uk Website (hereinafter referred to as the "Website") via the website available on the Internet at www.friendhouse.pl.
 3. Each Customer is obliged to read these Regulations before using the Website.
 4. These Terms and Conditions are made available free of charge via the Website at www.friendhouse.pl in a form that allows downloading, recording and printing.
 5. Each Customer is obliged to comply with the provisions of the Terms and Conditions from the moment of taking any action aimed at using the Services offered on the Website.
 6. Each Customer is obliged to comply with the prohibition on providing content of an unlawful nature.

II. DEFINITIONS

The terms used in these Regulations shall have the following meaning:

Personal Data Administrator - FRIENDHOUSE APARTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Kraków (31-153), ul. Szlak 65 lok. 1007, registered in the National Court Register kept by the District Court in Kraków under KRS number 0000571528, REGON: 362246048, NIP: 6772391794; e-mail address: info@friendhouse.pl, telephone number: +48 12 312 53 63, hereinafter referred to as "Friendhouse" or "Service Provider", which decides on the purposes and means of processing Customers' personal data. In accordance with Article 13 of the General Data Protection Regulation of 27 April 2016. (Official Journal of the EU L 119 of 04.05.2016), I inform you that:

 1. Contact the Data Protection Officer - info@friendhouse.pl
 2. Your personal data will be processed for the purpose of using hotel services - on the basis of Article 6(1)(b) of the General Data Protection Regulation of 27 April 2016.
 3. The recipients of your personal data will only be entities entitled to obtain personal data on the basis of the law and entities participating in the provision of services
 4. Your personal data will be stored for a period of 10 years
 5. You have the right to request from the controller access to your personal data, the right to rectification, erasure or restriction of processing and the right to data portability
 6. You have the right to lodge a complaint to a supervisory authority
 7. Providing personal data is voluntary, however, refusal to provide data may result in refusal to provide the service/contract Working days - weekdays from Monday to Friday excluding public holidays.

Customer Service Department - means a separate organisational unit of the Service Provider, the purpose of which is to contact the Customer in order to agree on the terms and conditions for the performance of the Order or to deal with complaints. The Customer Service Department is available to the Customer at the following telephone number: +48 12 312 53 63 and e-mail address: info@friendhouse.pl.

Customer - a natural person of full legal capacity or a legal person or organisational unit to which specific provisions grant legal capacity, who has ordered a Service via the Website.

Completion of the Service - means the performance by the Service Provider of the Services indicated on the Website and ordered by the Customer, constituting the performance by Friendhouse under the Agreement. Website - the website operated by FRIENDHOUSE APARTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Kraków (31-153), ul. Szlak 65 lok. 1007, registered in the National Court Register kept by the District Court in Krakow under KRS no. 0000571528, REGON: 362246048, NIP: 6772391794; e-mail address: info@friendhouse.pl, telephone number: +48 12 312 53 63, hereinafter referred to as "Friendhouse" or "Service Provider", available on the Website: www.friendhouse.pl.Strona. Website - the website on which the Service Provider offers its Services, available at: www.friendhouse.pl.

ICT system - means a set of cooperating IT devices and software, ensuring processing and storage, as well as sending and receiving data via telecommunication networks by means of a terminal device appropriate for a given type of network.

Service Provider - FRIENDHOUSE APARTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, with registered office in Kraków (310-153), ul. Szlak 65 lok. 1007, registered in the National Court Register kept by the District Court in Kraków under KRS number 0000571528, REGON: 362246048, NIP: 6772391794; e-mail address: info@friendhouse.pl, telephone number: +48 12 312 53 63, hereinafter referred to as "Friendhouse" or "Service Provider", which is the owner of the Website.

Service - a service provided by the Service Provider to the Customer in accordance with the provisions of these Regulations.

Newsletter Service - consists of sending by the Service Provider, to the Customer's e-mail address, clearly separated information about new products or services in the Service Provider's offer.

Service Agreement - means an agreement concluded by the Service Provider with the Customer, in accordance with the procedure set out in these Terms and Conditions.Personal Data Protection Act - the Personal Data Protection Act of 29 August 1997 (Journal of Laws 2002, No. 101, item 926, as amended). Copyright and Related Rights Act - the Act of 4 February 1994 on copyright and related rights (Journal of Laws of 2006, No. 90, item 631, as amended).Act on Providing Services by Electronic Means - the Act of 18 July 2002 on Providing Services by Electronic Means (Journal of Laws of 2002, No. 144, item 1204, as amended).

Order (Order Form) or Booking (Booking Form) - means the submission of an offer by the Client to the Service Provider to purchase specific Services presented on the Website, in accordance with the provisions of these Terms and Conditions.

III. TYPES OF SERVICE PROVIDED THROUGH THE WEBSITE

 1. The Service Provider provides through the Website Services consisting of:

1.1.The paid provision of Services presented on the Service Provider's Website, consisting of enabling the Client to search for and book a flat of his/her convenience from among the flats offered on the Service Provider's Website, at a time and location convenient to him/her;

1.2. To send a Newsletter to the Client free of charge; the Service Provider is entitled to post on the Website information on promotions within the scope of the Services provided.

1.3. The amount of fees charged by the Service Provider for the provision of Services against payment shall be determined by the price presented on the Website indicated next to each flat offered by the Service Provider.

IV. TECHNICAL CONDITIONS OF USE OF THE WEBSITE

1 In order to use the Website properly and fully, Customers should have:

1.1. A device with access to the Internet;

1.2. A web browser with at least Internet Explorer 11 or Chrome 39 or FireFox 34 or Opera 26 or Safari 5 or later, supporting cookie technology;

1.3. An active electronic mail (e-mail) account. (2) Use of the Website may be subject to the installation of Java, Java Script software and acceptance of cookies. (3) A Customer whose ICT system does not meet the requirements specified in clause IV shall not be entitled to claim for inability to use the Website.

V. GENERAL RULES ON THE USE OF THE WEBSITE

 1. The Service Provider provides Services via the Internet.
 2. The Service Provider provides services on Polish territory.
 3. information about the Services on the Website comes from the Service Provider.
 4. The prices of the Services presented on the Website are gross prices expressed in Polish zloty and do not include information on other costs that the Client will be obliged to incur in connection with the contract for the provision of services, which the Client will be informed about when placing an Order.
 5. The prices quoted are binding at the time the Order is placed by the Customer.
 6. The Service Provider reserves the right to change the prices of the Services, which are available on the Website, and to carry out and cancel any type of promotional or sales campaigns, subject to clause V(5) above.
 7. An order placed by a Customer constitutes an offer within the meaning of civil law. The Service Provider's sending of an e-mail message to the Customer confirming the scope of the Order executed constitutes acceptance of the offer to the extent possible.
 8. The Contract for Provision of Services is concluded between the Client and the Service Provider at the moment of receipt of the information about the acceptance of the Order by the Service Provider.
 9. The place of conclusion of the Contract for the provision of services shall be the Service Provider's registered office.
 10. The Service Provider attaches particular importance to ensuring the Client's confidentiality when the Client performs activities related to the use of the Website.
 11. The Client is obliged to use the Website in accordance with the law, the provisions of these Terms and Conditions and good practice.
 12. It is prohibited to use the Website in a manner that may violate the personal rights of others and to post or disseminate through the Website content that is vulgar, untrue or may violate the personal rights, the law or other legitimate interests of the Service Provider or third parties.
 13. The Client is entitled to use the resources of the Website exclusively for his own use.
 14. It is not permissible to use the resources and functions of the Website for the purpose of carrying out a commercial activity by the Client or one that would violate the interests of the Service Provider.

VI. RESERVATION

 1. In order to make a Booking of a flat, the Client selects from among the offers presented on the Website the one that meets his/her expectations in terms of the number of places, area, location, date of use of the flat and price, or searches for the offer using the search engine on the home page.
 2. Upon deciding to take up an offer, the customer:

2.1. Is redirected to the booking page, where he/she fills in the following data: name and surname, country of origin, city, postal code, address, e-mail address, telephone number; in the case of entrepreneurs: company name and VAT number;

2.2. Is given the opportunity to enter his comments, suggestions, questions concerning the Order in the window;

2.3. Is requested to read and accept the Terms and Conditions;

2.4. Consents to the processing of his personal data in accordance with the Personal Data Protection Act;

2.5. He may agree to receive commercial information from the Service Provider and agree to receive the Newsletter.

3. At the next stage, the Customer proceeds to the virtual checkout where, by clicking on the button marked with the phrase "Book with obligation to pay" and "Pay for the booking", the Order is subject to payment. At this stage, the Customer has the option to select the payment method.

4 The Service Provider then confirms the acceptance of the Customer's Booking by sending an email to the Customer's email address. Customers are further informed of the total amount to be paid (gross) and all additional costs, if any.

5. Customers confirm the Order by sending a return e-mail to the Service Provider's e-mail address: info@friendhouse.pl.

6. The Service Provider shall proceed with the Order after the Customer has made payment in accordance with the provisions of these Terms and Conditions.

7. Orders may be placed 24 hours a day throughout the calendar year. The Service Provider reserves the right to suspend the execution of Orders on public holidays or statutory holidays, as well as other designated days, which, however, shall not affect those Orders which have been placed before the date on which the Service Provider informs the Customer of the holidays. Information on the suspension of the execution of Orders will be published on the Website.

8. The Booking Form service is provided free of charge, is a one-time service and terminates when an Order is placed through it, or when the Customer stops placing an Order through it early.

VII. IMPLEMENTATION OF THE SERVICE

 1. The Seller shall perform the Service after the Customer has made payment.
 2. The Service shall be provided by the Service Provider on the date indicated by the Customer in the Order Form and shall consist of making the flat of the Customer's choice available to the Customer at the time indicated by the Customer.

VIII. PAYMENT

 1. The Customer shall pay for the purchased Service by: - payment by electronic transfer, carried out by an external entity with which the Service Provider cooperates (Internet payment), i.e. PAYPRO Joint Stock Company with its registered office in Poznań (60-327), 15 Kanclerska Street, registered in the National Court Register kept by the District Court in Poznań under KRS number 0000347935, REGON: 301345068, NIP: 779 236 98 87.
 2. The Client is obliged to make the payment within 3 calendar days from the date of concluding the Service Agreement, and if there are less than 3 days left to the date of booking the flat selected by the Client, the condition of the Service Provider's performance of the Service is the receipt of the payment at least 24 hours before the date of booking indicated by the Client.

IX. WARRANTY AND COMPLAINT PROCEDURE

 1. The Service Provider shall be obliged to provide the Customer with a Service free of physical and legal defects and shall be liable to the Customer if the Service has a physical or legal defect.
 2. If the purchased Service has a defect, the Customer is entitled:

2.1. Make a declaration to reduce the price or withdraw from the Contract, unless the Service Provider immediately and without undue inconvenience for the Customer replaces the defective Service with a defect-free one or removes the defect. This limitation shall not apply if the Service has already been replaced by the Service Provider or the Service Provider has not complied with the obligation to replace the Service with one free of defects or to remove the defects. The Client may, instead of the rectification of the defect proposed by the Service Provider, demand a replacement of the Service for a defect-free one or, instead of a replacement of the Service, demand the rectification of the defect, unless bringing the thing into conformity with the contract in the manner chosen by the Client is impossible or would require excessive costs in comparison with the manner proposed by the Service Provider.

2.2. Demand a replacement of the defective Service with a defect-free one or removal of the defect. The Service Provider is obliged to replace the defective Service with a defect-free one or to remove the defect within a reasonable time without excessive inconvenience for the Client. The Service Provider may refuse to satisfy the Client's request if bringing the Defective Service into conformity with the Contract in the manner chosen by the Client is impossible or would require excessive costs in comparison with the other possible manner of bringing the Service into conformity with the Contract. The costs of replacement shall be borne by the Seller.

3. Any complaints should be submitted to the Service Provider's e-mail address: info@friendhouse.pl or in writing by registered mail to: FRIENDHOUSE APARTMENTS sp. z o.o., ul. Szlak 65 lok. 1007, 31-153 Kraków.

4. A properly made complaint should contain at least the Customer's designation (including his/her name, surname, postal address, e-mail address) and a description of the problem giving rise to the complaint.

5. The Service Provider will consider the complaint within 14 days of its receipt. The Service Provider will immediately notify the complainant of the result via e-mail to the Client's e-mail address.

6. The Customer who is a consumer has the following examples of out-of-court means of dealing with complaints and claims:

6.1 The Customer shall be entitled to apply to the permanent amicable consumer court referred to in Article 37 of the Act of 15 December 2000 on Trade Inspection (Journal of Laws 2001 No. 4 item 25 as amended) to resolve a dispute arising from the concluded Agreement;

6.2 The Client shall be entitled to apply to the provincial inspector of the Trade Inspection, pursuant to Article 36 of the Act of 15 December 2000 on Trade Inspection (Journal of Laws 2001 No. 4 item 25 as amended), with a request to initiate mediation proceedings for the amicable settlement of a dispute between the Client and the Service Provider;

6.3. The Client may obtain free assistance in resolving a dispute between the Client and the Service Provider, using also the free assistance of a district (municipal) consumer ombudsman or a social organisation whose statutory tasks include consumer protection (e.g. Federation of Consumers, Association of Polish Consumers);X. RIGHT OF WITHDRAWAL FROM A SERVICE AGREEMENT1. The Client who is a Consumer may withdraw from the Service Provider's Service Agreement within 14 days of the conclusion of the Agreement without giving any reason.

7. The Client withdraws from the Contract by submitting a withdrawal declaration to the Service Provider. This declaration may be made on the form attached as Appendix 4 to these Terms and Conditions. Sending the declaration before its expiry is sufficient to meet the deadline. The Service Provider shall immediately acknowledge to the Client the receipt of the form submitted via the Website.

8. The declaration of withdrawal may be submitted in writing to the address: FRIENDHOUSE APARTMENTS sp. z o.o. ul. Szlak 65 lok. 1007, 31-153 Kraków, or in electronic form via e-mail to: info@friendhouse.pl.

9.In the event of withdrawal from the contract, it shall be considered not concluded, and if the Client has made a declaration of withdrawal from the contract before the Service Provider has accepted his/her offer, it shall cease to be binding. The Service Provider shall reimburse all payments made by the Client without delay, but no later than within 14 days of receipt of the withdrawal declaration.

10. The Service Provider shall reimburse the payment using the same method of payment used by the Client, unless the Client has expressly agreed to a different method of reimbursement that does not involve any costs for the Client.

11. The Customer's right of withdrawal from a contract concluded at a distance shall not apply to contracts:

11.1. For the provision of services, if the Seller has performed the service in full with the express consent of the consumer, who has been informed prior to the provision of the service that after the Seller's performance, he will lose his right of withdrawal;

11.2. In which the price or remuneration depends on fluctuations in the financial market over which the Seller has no control and which may occur before the end of the withdrawal period;

11.3. In which the subject of the performance is a perishable product or a product with a short shelf life;

11.4. In which the object of the performance is a non-refabricated product, produced to the consumer's specification or serving to satisfy his/her individual needs;

11.5. In which the subject matter of the performance is a Product delivered in a sealed package which cannot be returned after opening the package for health protection or hygienic reasons, if the package has been opened after delivery;

11.6. In which the subject matter of the performance is Products which after delivery, due to their nature, become inseparably connected with other things;

11.7. In which the subject of performance are alcoholic beverages, the price of which has been agreed upon at the conclusion of the Sales Agreement, the delivery of which may only take place after 30 days and the value of which depends on fluctuations in the market over which the Seller has no control;

11.8. In which the consumer expressly requested that the Seller come to him/her for the purpose of carrying out urgent repair or maintenance; if the Seller provides additional services other than those requested by the consumer or supplies Products other than spare parts necessary for the performance of repair or maintenance, the consumer has the right to withdraw from the contract with regard to additional services or Products;

11.9. Where the subject matter of the supply is a sound or visual recording or computer software supplied in sealed packaging if the packaging has been opened after delivery;

11.10. For the supply of newspapers, periodicals or magazines, with the exception of a subscription contract;

11.11. Concluded by means of a public auction;

11.12. For the provision of accommodation other than for residential purposes, carriage of goods, car rental, catering, services related to leisure, entertainment, sports or cultural events, if the contract specifies the date or period of the service;

11.13. For the supply of digital content which is not recorded on a tangible medium if the performance has begun with the consumer's express consent before the expiry of the withdrawal period and after the Seller has informed the consumer of the loss of the right of withdrawal.

XI. RESPONSIBILITY

 1. The Service Provider's liability for non-performance or improper performance of the Service Contract shall be limited to the actual losses incurred as documented by the Client, excluding lost profits.
 2. The Service Provider shall not be liable for:

2.1. Any damage caused to third parties as a result of the Client's use of the Website contrary to the Terms and Conditions or the law;

2.2. Loss of data by the Client caused by external factors (e.g. cable, hardware, software failure) or other causes beyond the Service Provider's control;

2.3. Damage resulting from the Client's provision of false or incomplete information for the performance of the Contract;

2.4. Damage resulting from the use of the Website by Clients in a manner contrary to the law or the Terms and Conditions;

2.5. The operation of the servers on which the Clients' mailboxes are located, in particular for blocking by the administrators of the mail servers of e-mails sent by the Service Provider.

XII. ADDITIONAL SERVICES

 1. The Service Provider shall provide an additional service to Customers in the form of a Newsletter.
 2. The additional service is provided free of charge, 7 days a week and 24 hours a day, for an indefinite period of time.
 3. The Newsletter service is provided to Customers who have entered their e-mail address and have agreed to receive the Newsletter by ticking the appropriate box.
 4. The Newsletter service consists of sending by the Service Provider, to the Client's e-mail address, clearly separated information about new Services offered by the Service Provider.
 5. Each Newsletter shall contain information on the sender, subject of the message and information on the possibility and manner of unsubscribing from the Newsletter.
 6. The Customer may unsubscribe from the Newsletter at any time. Unsubscribing from the Newsletter shall be possible via a link included in each email sent under the Newsletter service.

XIII. COPYRIGHTS

 1. All copyrights to the content contained on the pages of the Online Shop belong to the Service Provider and are protected by law.
 2. The Service Provider stipulates that all materials available on the Website (in particular graphics, texts, photos) are protected under the Act on Copyright and Related Rights. The Customer is entitled to use them only within the framework of permitted personal use. Copying, duplication, dissemination on the Internet and other forms of use of materials placed on the Website beyond the limits permitted by law is prohibited.
 3. With regard to the data and all other materials made available to the Client on the Website, whether or not subject to copyright protection, it is not permissible to use the above data and materials for the purpose of the Client's competitive business with the Service Provider.

XIV. FINAL PROVISIONS

 1. The Service Provider has the right to unilaterally amend the Terms and Conditions. Amendments to the Terms and Conditions become effective 7 days after the amended Terms and Conditions are posted on the Website.
 2. The Service Provider shall notify the current Clients of the change of the Terms and Conditions by sending relevant information to the Client's e-mail address. If the Client does not accept the new version of the Terms and Conditions, he/she is obliged to notify the Service Provider of this fact before the Terms and Conditions become effective. Failure to accept the new version of the Terms and Conditions means that the Client must be deregistered from the Client database. Failure to notify the Service Provider of the Client's non-acceptance of the new version of the Terms and Conditions prior to the effective date of the Terms and Conditions shall be deemed acceptance of the changes to the Terms and Conditions.
 3. The content of the Terms and Conditions may be recorded by printing, recording on a carrier or downloading at any time from the Service Provider's Website.
 4. If a dispute arises, the parties will seek to resolve the dispute amicably. If it is not possible to resolve the dispute amicably, it will be referred to the competent court of law.
 5. The law applicable to all disputes shall be the law of Poland.
 6. In matters not regulated by these Rules and Regulations, the generally applicable provisions of Polish law shall apply.
 7. These Terms and Conditions are an integral part of the Contracts for the provision of services concluded by the Service Provider with the Clients.
 8. An integral part of these Terms and Conditions is:

8.1 Attachment No. 1- Privacy Policy and use of cookies

8.2 Attachment No. 2 - Information on specific risks associated with the use of a service provided electronically and on the function and purpose of software or data that are not a component of the content of the service;

8.3 Attachment No. 3 - Contract withdrawal form.

9. The Regulations shall enter into force on 15.12.2016

ATTACHMENT 1

Privacy policy and the use of "cookies" files

I. „COOKIES”

 1. The Service Provider uses the mechanism of "cookies" files (so-called "cookies"), which are saved by the server of the Service Provider on the hard disk of the Client's end device when the Client uses the System.
 2. The use of cookies is aimed at the proper operation of the System website on the Clients' terminal devices.
 3. This mechanism does not damage the Client's terminal device and does not cause any configuration changes in the Clients' terminal devices or in the software installed on these devices.
 4. Each Client may change the settings of his/her web browser that determine the use of "cookies". The Service Provider points out that disabling "cookies" may, however, make it difficult or impossible to use the System.
 5. cookies are used for:

5.1. Adapting the content of the System's Websites to the Customer's preferences and optimising the use of the Websites; in particular, these files allow the System to recognise the Customer's device and to display the Website appropriately, adapted to the Customer's individual needs;

5.2. Creating statistics which help to understand how the Customers use the Websites, which allows to improve their structure and content;

5.3. Maintaining a session with the Customer;

6. The following types of cookies are used within the Website:

6.1. "Performance" cookies, enabling the collection of information on the use of the System Websites;

6.2. "Functional" cookies which make it possible to "remember" the User's selected settings and to personalize the User's interface, e.g. with regard to the chosen language or region of origin of the User, the font , the Website's appearance, etc;

6.3. "Advertising" cookies, making it possible to provide the Client with advertising content more tailored to his/her interests.

7. The Service Provider informs that restrictions on the use of cookies may affect some of the functionalities available through the System.

II. PROCESSING OF PERSONAL DATA

 1. In accordance with Article 13 of the General Data Protection Regulation of 27 April 2016. (Official Journal of the EU L 119 of 04.05.2016), I inform you that: The administrator of personal data within the meaning of the Act on the Protection of Customers' Personal Data is FRIENDHOUSE APARTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Kraków (31-153), ul. Szlak 65 lok. 1007, registered in the National Court Register kept by the District Court in Krakow under KRS no. 0000571528, REGON: 362246048, NIP: 6772391794; e-mail address: info@friendhouse.pl, telephone number: +48 12 312 53 63. Contact with the Data Protection Inspector - info@friendhouse.pl; your personal data will be processed in order to use hotel services - on the basis of Art. 6 par. 1 lit. b of the General Data Protection Regulation of 27 April 2016; recipients of your personal data will only be entities entitled to obtain personal data on the basis of the law and entities participating in the provision of services; your personal data will be stored for a period of 10 years; you have the right to request from the controller access to your personal data, the right to rectify, erase or restrict their processing and the right to data portability; you have the right to lodge a complaint to the supervisory authority; providing personal data is voluntary, however, refusal to provide data may result in the refusal to provide the service/contract.
 2. As part of the electronic provision of Services requiring the provision of personal data, the Service Provider is entitled, pursuant to Article 18(1) of the Act on Provision of Services by Electronic Means, to process the Clients' personal data necessary for the establishment, shaping of the content, modification or termination of the agreement for the provision of Services by the Service Provider and solely for the purpose of proper performance of the Services.
 3. In the event that the Service Provider becomes aware of the Client's use of the System in an unlawful manner or the Terms of Service, the Service Provider may process the Client's personal data for the purpose and to the extent necessary to establish the liability of the User.
 4. The Service Provider may process the following personal data of the Clients (Data is collected only for the purpose of invoicing, billing or financial reporting. The collection is made on an ad hoc basis, for technical reasons only, and deleted immediately after use):
 • surname and forenames;
 • residential address;
 • e-mail address;
 • telephone number. 

5. The Service Provider determines the personal data of the Customer, the provision of which is necessary to provide the Service through the System. The provision of personal data is voluntary; however, the refusal to provide personal data may result in the Service Provider's inability to provide the Services.

6 The Service Provider may also process the following data characterising the Client's use of the Service (usage data):

 • identification markings of the Client assigned on the basis of the data referred to in paragraph 5 of this section;
 • designations identifying the telecommunications network termination or data communication system used by the Customer;
 • information about the commencement, termination and scope of each use of the Services;
 • information about the Customer's use of the Services.

7. In fulfilment of the information obligation indicated in Article 20(1)(2) of the Act on Provision of Services by Electronic Means, the Service Provider informs that it cares about the security of personal data, as evidenced by the implementation of organisational and technical measures in accordance with the provisions on the protection of personal data, in particular the Personal Data Protection Act and its implementing acts. In addition, the connection to the Service Provider's System is encrypted using the SSL protocol (certificate description).

8. The User has the right to inspect his/her personal data, to request its change and deletion. The Client exercises this right by sending an appropriate statement to the following e-mail address of the Service Provider: info@friendhouse.pl. The Client is obliged to provide the e-mail address he/she used, as well as the link to the content he/she posted on the System.

9. The Service Provider protects the personal data provided to it and makes every effort to protect them from unauthorised access or use.

,10. Personal data shall be made available to other entities to the extent necessary for the performance of the agreement for the provision of Services and other purposes indicated in the Terms and Conditions, i.e.:

 • PAYPRO S.A.
 • YieldPlanet S.A.
 • Kajware

11. Personal data may be made available to judicial and other state authorities upon their reasonable request.

12. The Service Provider may, on the basis of Article 31 of the Personal Data Protection Act, entrust the processing of Customers' personal data to other entities, in particular those providing hosting services.

13. The provision of personal data is voluntary and the Client may choose whether and to what extent he wishes to use the Service Provider's services and share information about himself. The provision of personal data to the Service Provider is a voluntary decision of the Client and the Client may opt out and delete his/her Account in whole or in part at any time.

14. The Service Provider reserves the right to amend this Privacy Policy and the use of cookies by publishing a new Privacy Policy and the use of cookies on the Website of the System.

ATTACHMENT 2

Information on specific risks related to the use of the service provided electronically and on the function and purpose of software or data that are not a component of the content of the service The Service Provider, pursuant to Article 6(1) of the Act on Provision of Services by Electronic Means, informs on specific risks related to the use of the services provided electronically by the Service Provider by the Clients. The nformation concerns potential risks, which, however, should be taken into account despite the Service Provider's use of systems protecting the infrastructure against unauthorised influence of third parties. Potential risks include:

 1. The possibility of receiving spam, i.e. unsolicited advertising (commercial) information transmitted electronically;
 2. The possibility of malicious software;
 3. The possibility of security breaches to obtain personal and confidential information for the purpose of identity theft, by sending fake emails that resemble genuine emails;
 4. The possibility of finding weaknesses in the cryptographic system, thus enabling it to be broken or bypassed, and consequently the possibility of obtaining personal and confidential information for the purpose of identity theft;
 5. The possibility of infecting the ICT system by various types of software created to cause damage, in particular viruses, Trojan horses or worms;The Service Provider recommends that each Client takes care of the security of his/her own computer by using an anti-virus programme with an up-to-date virus database and a personal firewall. The Service Provider, pursuant to Article 6(2) of the Act on Providing Services by Electronic Means, informs that the function and purpose of software or data not being a component of the content of the service, entered by the Service Provider into the information and communication system used by the Client, are defined in the Privacy Policy and the use of cookies.

ATTACHMENT 3

WITHDRAWAL FROM CONTRACT FORM (to be filled in and returned only if you wish to withdraw from the contract) -

Addressee: FRIENDHOUSE APARTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Kraków (31-153), ul. Szlak 65 lok. 1007, info@friendhouse.pl, 

- I/We(*) hereby give notice(*) of my/our withdrawal from the contract of sale of the following items(*) the contract of delivery of the following items(*) the contract of workmanship of the following items(*)/the provision of the following service(*)

- Date of conclusion of the contract(*)/collection(*)

- Full name of consumer(s)

- Address of consumer(s)

- Signature of consumer(s) (only if this form is sent on paper)

- Date

(*) Delete where not applicable.

THE PERFECT PLACE TO STAY

Show on the map